Avainsanat: maaperätutkimus

Painokairaus on yleisin omakotitalojen maaperätutkimusmenetelmä.

Tarvikkeet kairatangot, painot ja nuija? Kairatankojen lisäksi tarvitaan 100 kg painoja, kairojen pyöritykseen vääntövarsi ja nuija kairatankojen lyömistä varten. Koe on kehitetty ja suunniteltu tehtäväksi ihmisvoimin; tosin jo viimeiset 40 vuotta kokeet on pääsääntöisesti tehty maastokelpoisella kairavaunulla. Kuten kuvan painokaira on siitä hyvänä esimerkkinä, Maavakion GM50 on oiva työkone omakotitalojen maaperätutkimuksiin sen pienen mutta pippurisen…

Routaantuminen vs. routiminen

Maaperän ja miksei maalajitteidenkin jäätymisilmiötä kutsutaan routaantumiseksi. Jos routaantumisen yhteydessä maa turpoaa ja aiheutuu vaurioita, puhutaan routimisesta. Eli kaikki maa-ainekset routaantuu, mutta kaikki maat ei silti routiinnu. Esimerkiksi laadukas salaojasepeli kyllä routaantuu, mutta ei roudi. Vastaavasti moreenit ja siltit routaantuvat ja routivat aina! Maavakion perustamistapalausunnossa annetaan aina ohjeet oikeaoppisten kiviaineslajitteiden valinnalle, jotta voidaan minimoida routimisen…

Maaperätutkimus ja routa

Routa paisuttaa maata noin 10 % ja tästä aiheutuu suurin osa perustuksien halkeamisista ja vaurioista. Maavakion tekemien maaperätutkimuksien yhteydessä arvioidaan aina tulevan kotisi maaperän routivuus. Asiantuntijamme tekevät sen maasta otettavien näytteiden rakeisuuden ja kosteuspitoisuuden perusteella. Moreenit ovat hyvin kantavia, mutta aina erittäin routivia. Routivuuden aiheuttaa moreenin hienoaines, jossa kapillaarivesi liikkuu vapaasti. Missä vesi liikkuu, siellä…

Maaperätutkimus talvella

Kyllä! Ehdottomasti voi maaperätutkimuksia voi tehdä myös talvella!  Toki kesäkelit ovat suotuisammat kairakaluston hydrauliikalle, mutta kairan etenemiseen routaantunut eli jäätynyt maa vaikuttaa kovimpinakin pakkastalvina vain pintamaakerroksen osuudelta. Ympäristökeskuksen tilastojenkin mukaan routaantuneen kerroksen paksuus on suuruusluokaltaan vain 20-30 cm. Runsaslumisena talvena, kuten nyt, niin vieläkin ohkoisempi. Lumitöitä kairattavalle tontillesi ei siten kannata tehdä kairausta varten! Tela-alustainen…