Painokairaus on yleisin omakotitalojen maaperätutkimusmenetelmä.

Tarvikkeet kairatangot, painot ja nuija?

Kairatankojen lisäksi tarvitaan 100 kg painoja, kairojen pyöritykseen vääntövarsi ja nuija kairatankojen lyömistä varten. Koe on kehitetty ja suunniteltu tehtäväksi ihmisvoimin; tosin jo viimeiset 40 vuotta kokeet on pääsääntöisesti tehty maastokelpoisella kairavaunulla.

Kuten kuvan painokaira on siitä hyvänä esimerkkinä, Maavakion GM50 on oiva työkone omakotitalojen maaperätutkimuksiin sen pienen mutta pippurisen koon takia.

Painokairauksen työvaiheet ja porkkana

Painokairauksen kulku on suurin piirtein seuraava: lisätään kairoihin painoa niin paljon, että kaira alkaa painua maahan.

Jos kaira painuu pelkillä painoilla, on maa savea tai hienoa silttiä, jolloin johtopäätös perustamistavasta on yksiselitteinen: paaluperustus!

Jos kaira ei painu 100 kg painolla, aletaan tankoja pyörittää. Ensimmäisen tangon päähän on kiinnitetty jengoille väännetty porkkana, joka kyllä riittävällä tarmolla pureutuu maahan tankoja pyörittäessä.

Puolikierrokset,  painokairavastus ja anturan mitoitus

Pyörityksiä lasketaan erikoisesti puolikierroksina. Näin siitä syystä, että alun perin ihmisvoimin tehdessä ei yksinkertaisesti ole mahdollista pyöräyttää täysiä kierroksia ja ettei laskut menisi sekaisin, on ollut helpompi laskea puolikierroksia, kuin kokokierroksia.

Puolikierroksia (lyhennys pk) lasketaan aina kutakin 20 cm painumaa kohden, esim.34 pk/20 cm. Tämä lukema on ns. painokairavastus, jonka perusteella voidaan määrittää maalle lujuusparametri esim. talosi anturan mitoitusta varten.

Yhtä kaikki, jos kaira ei painu 20 cm edes 100 pk:lla, aloitetaan lyönnit. Jos painuu lyömällä (esim. pienehköt, nyrkin kokoiset kivet halkeavat lyöden), jatketaan pyörityksiä. Jos ei painu lyöden, nostetaan tangot ylös ja kiikutetaan kalusto seuraavalle reiälle.

Sivistynyt arvio, kivi tai kallio

Kairatankojen pysähtyessä tehdään sivistynyt arvaus päättymisen syystä, joka on yleensä kivi tai kallio. Kalliovarmistukseen painokairaus ei ole se varmin menetelmä.

MV-Standardi

MV-Standardimme mukaisesti Maavakion kalusto kalibroidaan säännöllisin väliajoin tarkkaakin tarkempaan kairaustyöhön. Maan parhaaksi: Maavakio!

BY MUSTIN MURINAT