Kategoriassa: Maapakina

Kesänajan aukiolot – Asiakaspalvelu lomailee vko 29-30

Tarmokkaita maavakiolaisia ahkeroi palvellen asiakkaidemme toiveita. Infra- ja rakennusmittauksissa, pintavaaituksissa, kartoituksissa, kantavuusmittauksissa, kiviainestutkimuksissa, pohjarakennesuunnittelussa, massojenlaskennassa, koneohjausmalleissa, pohjakatselmuksissa, maaperätutkimuksissa ja perustamistapalausunnoissa. Jos tällä listalla ei kaikkia muistettu mainita niin jos olet rakentamassa uutta tai jonkin muun rakennusprojektin kanssa tekemisissä niin ole rohkeasti yhteydessä. Katsotaan miten me voisimme sinua auttaa ja helpottaa ammattitaidollamme juuri sinun tarpeita tulevassa…

Miksi kannattaa teettää kantavuusmittaukset?

Tulevan kotisi maarakennustöiden alkaessa kannattaa kertoa maarakentajalle sanat: ”Maavakion juipelot tulevat sitten mittaamaan perustuksien kantavuudet!”Hommat lähtevät tällä taikalauseella liikkeelle ihan erilaisilla asetuksilla: nyt tehdään oikeasti laatua eikä olla tekevinään! Kantavuuskoe ei ole painumavakuutus, vaan sertifikaatti hyvin tehdystä työstä. Tämä sertifikaatti takaa, että maarakentaja voi nukkua yönsä hyvin pelkäämättä rakennuksen elinkaaren aikaisia painumia, ja vastaavasti rakentaja…

Kantavuusmittausten lyhyt historia – moottoriteiltä talon pohjille

”On Suomi köyhä, siksi jää” kuuluu sanonta, ja oli totisinta totta vielä 60- ja 70 -luvulla, jolloin Suomessa elettiin vahvaa infrarakentamisen aikaa. Koska oltiin köyhiä, otettiin lainaa ja rahoitusapua Maailmanpankeilta teiden rakentamiseen, kuten Kuljun moottoritien tekoon Tampereelle ja Nelostielle Jyväskylästä Ouluun. Lainanantajilla oli sitten kaikenlaista laatuehtoa tehdylle työlle, ja niin alkoi kantavuusmittauksien aikakausi suomalaisilla maarakennustyömailla….

Doctor Proctor – laadunvarmistuksen isoisä

Maarakentamisen laadunvalvonta perustuu tavalla tai toisella tohtori Proctorin kehittämään maa-aineksen sullontakokeeseen. Saatat löytää vielä vuonna 2024 pohjarakennesuunnitelmastasi maarakenteelle annetun laatuvaatimuksen tyyliin: ”Anturapedin Proctortiiveys oltava suurempi kuin 97 %”.Mitäs se sitten tarkoittaa? Tohtori Proctor oli britti, minkä johdosta kokeen dimensiot ovat brittiläiset. Tulkinnat ja laskelmat kylläkin tehdään Suomessa ihan SI-kuvioilla. Proctorkokeessa sullotaan kaksipinttiseen (noin litra) lieriömalliseen…

Painokairaus on yleisin omakotitalojen maaperätutkimusmenetelmä.

Tarvikkeet kairatangot, painot ja nuija? Kairatankojen lisäksi tarvitaan 100 kg painoja, kairojen pyöritykseen vääntövarsi ja nuija kairatankojen lyömistä varten. Koe on kehitetty ja suunniteltu tehtäväksi ihmisvoimin; tosin jo viimeiset 40 vuotta kokeet on pääsääntöisesti tehty maastokelpoisella kairavaunulla. Kuten kuvan painokaira on siitä hyvänä esimerkkinä, Maavakion GM50 on oiva työkone omakotitalojen maaperätutkimuksiin sen pienen mutta pippurisen…

Maaperätutkimus ja pintavaaitus

Pintavaaituksella selvitetään tulevan kotisi pihamaan ja rakennuspohjan korkeusasema ympäröiviin tontteihin ja lähiympäristöön. Lähes kaikki Etelä-Suomen kaupungit ja kunnat vaativat pintavaakituksen teettämisen osana lupaprosessia, eikä syyttä. Pintavaaituksen perusteella voidaan mallata tulevan kotisi korkeusasema ympäristöönsä sopivaksi ja esim. päättää alakerran lattian korko suhteessa alueen viemäriverkon asettamiin vaatimuksiin. Kärjistetysti voisi todeta, että asumisterveyden kannalta on aina eduksi, että…

Voiko perustuksia tehdä talvella?

Kyllä voi perustuksia tehdä myös talvella!  Perustuksien tekeminen talviaikana on mahdollista ja ihan turvallistakin, kun tunnistaa talvirakentamiseen liittyvät riskit ja osaa niihin varautua. Vastuullinen perustusten tekijä varmistaa aina, että tulevan talosi perustusten alapuolinen maa ei ole jäässä eikä täytöissä ole lumi- tai jääkokkareita siinä vaiheessa, kun betonivalu tehdään. Suomessa kyllä osataan betonin valutyöt talvellakin, ja…

Maaperätutkimus ja pakkasastetunti

Roudan rajuutta kuvaa pakkasastetuntimäärä. Yksikkö tälle on oCh, eli celsiusastetunti. Jos 10 päivää putkeen, eli 240 tuntia on pakkasta 20 oC, kertyy kyseisestä ”pakkasputkesta” 2.400 oCh:a. Etelä-Suomessa mitoittava pakkasastetuntimäärä on suuruusluokkaa 30-40.000 oCh:ta. Maavakion standardin mukaisessa perustamistapalausunnoissa on aina määritetty pakkasastetuntimäärä, jonka perusteella rakennesuunnittelija osaa mitoittaa tulevan kotisi ulkopuolisten routaeristeiden paksuuden ja ulottuvuuden talon seinästä…

Routaantuminen vs. routiminen

Maaperän ja miksei maalajitteidenkin jäätymisilmiötä kutsutaan routaantumiseksi. Jos routaantumisen yhteydessä maa turpoaa ja aiheutuu vaurioita, puhutaan routimisesta. Eli kaikki maa-ainekset routaantuu, mutta kaikki maat ei silti routiinnu. Esimerkiksi laadukas salaojasepeli kyllä routaantuu, mutta ei roudi. Vastaavasti moreenit ja siltit routaantuvat ja routivat aina! Maavakion perustamistapalausunnossa annetaan aina ohjeet oikeaoppisten kiviaineslajitteiden valinnalle, jotta voidaan minimoida routimisen…

Maaperätutkimus ja routa

Routa paisuttaa maata noin 10 % ja tästä aiheutuu suurin osa perustuksien halkeamisista ja vaurioista. Maavakion tekemien maaperätutkimuksien yhteydessä arvioidaan aina tulevan kotisi maaperän routivuus. Asiantuntijamme tekevät sen maasta otettavien näytteiden rakeisuuden ja kosteuspitoisuuden perusteella. Moreenit ovat hyvin kantavia, mutta aina erittäin routivia. Routivuuden aiheuttaa moreenin hienoaines, jossa kapillaarivesi liikkuu vapaasti. Missä vesi liikkuu, siellä…