Vastuullisuus vakiona

Meidän maavakiolaisten vastuullisuuden kolmikanta-ajatuksen perustana on yksilö, yritys ja yhteiskunta.   

Me maavakiolaiset – yksilöinä

Maavakiolaiset yksilöinä haluamme näyttää hyvää mallia muille ja toimia vastuullisesti. Haluamme yhdessä sitoutua edistämään sukupuolten tasa-arvoa, kehittämään tavoitteiden mukaista yrityskulttuuria ja vastuullista kuluttamista. Näiden lisäksi haluamme edistää sekä yrityksen sisäistä, että sidosryhmien yhteistyötä ja kumppanuutta, sillä uskomme, että yhteistyöllä olemme parempia myös yksilöinä!

–  Sukupuolten tasa-arvo
–   Vastuullista kuluttamista
–   Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
–   Yhteistyö ja kumppanuus

Me maavakiolaiset – yrityksenä

Yrityksenä Maavakio tarjoaa terveyttä, hyvinvointia, oikeudenmukaisuutta ja vaalimme hyvää ja läpinäkyvää hallintoa. Emme kohtele työntekijöitä, asiakkaita tai sidosryhmiä eriarvoisesti, vaan meillä on selkeät pelisäännöt ja sidosryhmiä kohdellaan asiantuntevalla otteella. Vastaamme koulutusmahdollisuuksiin ja tarjoamme niitä aktiivisesti. Motivoituneet työntekijät ovat sitoutuneita ja Maavakio on haluttu työpaikka.

–   Koulutukseen panostetaan
–   Terveys ja hyvinvointi
–   Eriarvoisuuden vähentäminen
–   Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Me maavakiolaiset – yhteiskunnalle

Tuotamme vastuullisia palveluita, joiden yhteistyökumppanit on valikoitu samojen arvojen mukaan. Pyrimme omalta osaltamme lisäämään rakentamisen elinkaarta, kestävää teollisuutta, kaupunkeja ja yhteisöjä. Vähennämme yksilöinä hiilijalanjälkeä ja kasvatamme hiilikädenjälkeä tekona ympäristöllemme.

–        Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
–        Kestävät kaupungit ja yhteisöt
–        Ilmastotekoja