Maaperätutkimus ja pintavaaitus

Pintavaaituksella selvitetään tulevan kotisi pihamaan ja rakennuspohjan korkeusasema ympäröiviin tontteihin ja lähiympäristöön. Lähes kaikki Etelä-Suomen kaupungit ja kunnat vaativat pintavaakituksen teettämisen osana lupaprosessia, eikä syyttä.

Pintavaaituksen perusteella voidaan mallata tulevan kotisi korkeusasema ympäristöönsä sopivaksi ja esim. päättää alakerran lattian korko suhteessa alueen viemäriverkon asettamiin vaatimuksiin.

Kärjistetysti voisi todeta, että asumisterveyden kannalta on aina eduksi, että missään oloissa ei naapureidesi viemärivedet ns. korkkaa oman alakerran kylppärin lattiakaivosta! Vahinko on estettävissä asiallisella pintavaaituksella.

Pintavaaitus tehdään Maavakiossa satelliittien kanssa keskustelevalla GPS-kalustolla, jolla päästään korkeusasemassa jopa ± 3 cm tarkkuuteen. Mittakalusto on ammattilaiskäyttöön tarkoitettu ja maksaa noin 20.000 euroa plus vuotuiset lisenssit. Itse pintavaaitus maksaa alkaen 300 eur, mikäli tilaat pintavaaituksen erillisenä palveluna ilman kairauksia.

Pintavaakitusmittaukset on vaakasuunnassa aina sidottu rakennuspaikalla käytössä olevaan koordinaatistoon. Jokainen kunta Suomessa päättää itsenäisesti käytettävästä koordinaatistosta.

Tiesitkö, että pohjoiskoordinaatti on etäisyys päiväntasaajalta? Maanmittauslaitoksen kansalaisen karttapaikasta selviää, että esim. Tampereen rautatieasemalle on matkaa ekvaattorilta 6 822 564 m. Eli reipas 6.800 kilometriä!

Maaperätutkimus: korkeusjärjestelmät

Pintavaaitus on aina sidottu johonkin tunnettuun korkeusjärjestelmään ja tasokoordinaatistoon. Nämä käytettävät järjestelmät on päättänyt rakentajan puolesta se kaupunki/kunta, jossa tulevan kotisi rakennuspaikka sijaitsee.

Yleisin korkeusjärjestelmä on nimeltään N2000, jossa maanpinnan korko on sidottuna meriveden korkoon vuonna 2000. Järjestelmää joudutaan päivittämään aina silloin tällöin, koska Suomessa maa nousee vajaan sentin vuodessa. Muita korkojärjestelmiä ovat esim. N60 ja N43.

Maaperätutkimukset: koordinaatistot

Maapallo on jaettu asteen välein itä-länsisuunnassa 360 pituuspiiriin ja pohjois-eteläsuunnassa 180 leveyspiiriin. Yksi aste jakautuu 60 minuuttiin ja minuutti 60 sekuntiin.

Rakennustöissä ei käytetä asteisiin perustuvaa koordinaatistoa.

Rakennustöissä käytetään metristä koordinaatistoa. Tämä siksi, että asioiden mittaaminen metrimitalla on paljon helpompaa, kuin asteen osilla. Eipä tulisi mitään, jos vaikka pihakaivon paikkaa pitäisi siirtää esim. 0 minuuttia ja 0,0012 sekuntia luoteeseen. Tai tulisi, mutta lähinnä sitä kuuluisaa parranpärinää!

Maaperätutkimukset: metrinen koordinaatisto

Metriset koordinaatit ovat pohjoiskoordinaatti ja itäkoordinaatti. Pohjoinen tulee siitä, että Suomi sijaitsee päiväntasaajan pohjoispuolella. Itä vastaavasti siitä, että Suomi on ns. 0o -leveyspiirin itäpuolella. Tämä mystinen nollaleveyspiiri lävistää Greenwichin Lontoossa.

Suomi sijaitsee siis päiväntasaajan pohjoispuolella ja Lontoon itäpuolella!

Ettei menisi liian helpoksi, niin itäkoordinaatti ei kuitenkaan ole etäisyys kyseiseltä nollameridiaanilta, vaan kohtisuora matka tulevan rakennuspaikkasi lähimmältä tasa-asteiselta leveyspiiriltä.

Tämä ”tasa-asteinen” leveyspiiri on esim. Helsingissä 25o ja Tampereella 24o. Leveyspiiri antaakin nimen käytetylle koordinaatistolle.

Maaperätutkimuksessa voi lukea esim. ”Pintavaaitus ja kairapisteiden sijainti on sidottu ETRS-Gk24 – koordinaatistoon.” Tästä tiedät, että tonttisi on 24o – leveyspiirin vaikutusalueella.

Yhtä kaikki, jos tuntui monimutkaiselta, lupaviranomaiselle ja suurelle osalle suunnittelijoita tämä kaikki  on tuttua.

Maavakiosta löytyy aina ammattilainen, joka vastaa aiheesta kirvonneisiin kysymyksiisi.

BY MUSTIN MURINAT