Routaantuminen vs. routiminen

Maaperän ja miksei maalajitteidenkin jäätymisilmiötä kutsutaan routaantumiseksi.

Jos routaantumisen yhteydessä maa turpoaa ja aiheutuu vaurioita, puhutaan routimisesta.

Eli kaikki maa-ainekset routaantuu, mutta kaikki maat ei silti routiinnu. Esimerkiksi laadukas salaojasepeli kyllä routaantuu, mutta ei roudi. Vastaavasti moreenit ja siltit routaantuvat ja routivat aina!

Maavakion perustamistapalausunnossa annetaan aina ohjeet oikeaoppisten kiviaineslajitteiden valinnalle, jotta voidaan minimoida routimisen aiheuttamat mahdolliset ongelmat.

BY MUSTIN MURINAT