Hyvää YK:n päivää

Agenda 2030 tavoitteiden toteuttamisessa on mukana koko maailma, ja niihin ovat sitoutuneet kaikki YK:n 193 jäsenvaltiota. Tavoitteita on 17, ja ne kattavat laajasti kaikki elämän osa-alueet. Keskeistä tavoitteissa on saavuttaa parempi maailma meille kaikille kestävän kehityksen keinoin. Maavakion vastuullisuusohjelma perustuu näihin tavoitteisiin. Olemme yhdessä valinneet näistä meille: 3. Terveyttä ja hyvinvointia, 4. Hyvä koulutus, 5. Sukupuolten tasa-arvo, 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, 10. Eriarvoisuuden vähentäminen, 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt, 12. Vastuullista kuluttamista, 13. Ilmastotekoja, 16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto,  17. Yhteistyö ja kumppanuus.