Maaperätutkimukset ja perustamistapalausunnot

Maavakion standardin mukainen perustamistapalausunto eli MV-standardi

Maaperätutkimukseen kuuluvia työvaiheita ovat: pohjatutkimus, pintavaaitus ja perustamistapalausunto. Pohjatutkimukset tehdään maastossa painokairalla, pintavaaitsija käy merkkaamassa kairapisteiden paikat sekä mittaa tontin lähtötilanteen.

Pientalokohteiden maaperätutkimuspakettiimme kuuluu aina maaperätutkimus painokairauksella, pintavaaitus ja  perustamistapalausunto. Maastotöiden eli pohjatutkimuksen ja pintavaaituksen lopputuotoksena saat tutkimuspisteistä diagrammit ja pintavaaituksesta nykytilakartan kuntasi koordinaatti- ja korkeusjärjestelmässä. Maastotöiden tulosten pohjalta laaditaan perustamistapalausunto juuri sinun hankkeellesi. Perustamistapalausunto ottaa nimensä mukaisesti kantaa perustamistapaan, näitä tapoja voivat olla maanvarainen- tai paaluperustus.

Pintavaaituksessa mitataan tontin ja rakennusalueen nykyiset korkosuhteet. Pintavaaituksen tekee mittahenkilö eli kartoittaja, joka kartoittaa koordinaatistoon lisäksi mm. mahdolliset viereiset tai tontilla sijaitsevat rakennukset, naapureiden sokkelikorot ja muut rakenteet sekä esimerkiksi avokalliot.

Pintavaaituksesta saadaan arvokasta tietoa tontin nykyisistä pinnanmuodoista ja olemassa olevista rakenteista sekä olosuhteista. Tämän tiedon pohjalta tehdään niin pinnantasaus- ja hulevesisuunnitelmat, kuin myös pihasuunnitelmat.

Teemme kartoituksen ETRS-GK-koordinaatistoon ja N2000-korkeusjärjestelmään.

Esimerkkinä voisi käyttää kuluttaja-asiakasta. Hänen tontti sijaitsee alle 100km säteellä Hämeenlinnasta. Tontin koko on noin 1000m2. Tontille on tulossa asuinrakennus ja erillinen autotalli. Kairapisteitä eli pohjatutkimuspisteitä tarvitaan 4-6 kpl. Hinta on 1250 -1500€ sis. alv 24%

Pyydä tarjous maaperätutkimuspaketista!

Toteutamme maaperätutkimukset pientalokohteisiin sekä suurempiin rakennushankkeisiin. Tarvittaessa suunnittelijamme toimivat myös kohteesi vastuullisena pohjarakennesuunnittelijana.

Kalustonamme toimii GM50 GT- kairavaunu ja mittaukset suoritamme Trimblen S- ja R-sarjan mittalaitteilla. Kalustomme huolletaan ja kalibroidaan alan standardien mukaisesti. Henkilöstöllämme on vankka ammattitaito ja kokemus maaperätutkimusten suorittamisesta. Toteutamme maaperätutkimuksia haasteellisiin kohteisiin myös maatutkaluotauksella yhteistyössä Geo-Work Oy:n kanssa.

Suurempiin rakennushankkeisiin toteutamme rakennettavuusselvitykset ja pohjarakennesuunnittelun maaperätutkimuksineen tai ilman. Näissä kohteissa voimme tarvittaessa toimia myös geoteknisenä valvojana ja vastuullisena pohjarakennesuunnittelijana.  Maavakiolta on myös mahdollisuus saada kohteille kuivatusratkaisujen suunnittelupalvelut.

Sanasto:

Pohjatutkimus = Maaperätutkimus

Pintavaaitus = Maaston korkeussuhteiden mittaus, kts. yllä.

Perustamistapalausunto = Lausunto, jossa todetaan mm. maaperän ominaisuuksia ja ensisijainen perustamistapa.

Mittahenkilö = Kartoittaja

Maaperätutkimus = Tutkitaan maaperän ominaisuuksia, kerroksia ja rakenteita.

Painokairaus = Pohjatutkimustapa, jossa kuormitetaan maaperää staattisesti.

Kalliovarmistus = Usein tehdään porakonekairauksella.

Radon = Hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota tulee huoneilmaan maaperästä ja kaivovedestä. Radon aiheuttaa terveyshaittoja rakennuksissa ja siksi sen kulkeutumista rakennuksiin pyritään estämään.

Hulevesi = Sade- ja sulamisvedet, myös rakennusten perustusten kuivatusvedet.

Mitä muuta? Ehdota meille, mitkä sanat ovat jääneet vielä epäselviksi, kun olet aloittamassa tulevaa projektia.

Pientalokohteet huomio! Olemme solmineet sopimuksen Paytrail:n kanssa, voitte maksaa maaperätutkimuksen nyt myös osamaksulla.