Maaperätutkimukset ja perustamistapalausunnot

Maavakion standardin mukainen perustamistapalausunto eli MV-standardi

MAAVAKIO STANDARDI = VAKIOITU TAPA TUOTTAA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO 

Maaperätutkimukseen kuuluvia työvaiheita ovat: pohjatutkimus, pintavaaitus ja perustamistapalausunto. Pohjatutkimukset tehdään maastossa painokairalla, pintavaaitsija käy merkkaamassa kairapisteiden paikat sekä mittaa tontin lähtötilanteen.

  1. Maavakiolla pientalokohteiden maaperätutkimuspakettiimme kuuluu aina maaperätutkimus painokairauksella, pintavaaitus ja  perustamistapalausunto.
  2. Maastotöiden eli pohjatutkimuksen ja pintavaaituksen lopputuotoksena saat tutkimuspisteistä diagrammit ja pintavaaituksesta nykytilakartan kuntasi koordinaatti- ja korkeusjärjestelmässä.
  3. Maastotöiden tulosten pohjalta laaditaan perustamistapalausunto juuri sinun hankkeellesi. Perustamistapalausunto ottaa nimensä mukaisesti kantaa perustamistapaan, näitä tapoja voivat olla maanvarainen- tai paaluperustus.

 

Pintavaaituksessa mitataan tontin ja rakennusalueen nykyiset korkosuhteet. Pintavaaituksen tekee mittahenkilö eli kartoittaja, joka kartoittaa koordinaatistoon lisäksi mm. mahdolliset viereiset tai tontilla sijaitsevat rakennukset, naapureiden sokkelikorot ja muut rakenteet sekä esimerkiksi avokalliot.

Pintavaaituksesta saadaan arvokasta tietoa tontin nykyisistä pinnanmuodoista ja olemassa olevista rakenteista sekä olosuhteista. Tämän tiedon pohjalta tehdään niin pinnantasaus- ja hulevesisuunnitelmat, kuin myös pihasuunnitelmat.

Teemme kartoituksen ETRS-GK-koordinaatistoon ja N2000-korkeusjärjestelmään.

Maaperätutkimuksen hinta

Esimerkkinä voisi käyttää kuluttaja-asiakasta. Hänen tontti sijaitsee alle 100km säteellä Hämeenlinnasta. Tontin koko on noin 1000m2. Tontille on tulossa asuinrakennus ja erillinen autotalli. Kairapisteitä eli pohjatutkimuspisteitä tarvitaan 4-6 kpl. Hinta on 1250 -1500€ sis. alv 24%

Pyydä tarjous maaperätutkimuspaketista!

Toteutamme maaperätutkimukset pientalokohteisiin sekä suurempiin rakennushankkeisiin. Tarvittaessa suunnittelijamme toimivat myös kohteesi vastuullisena pohjarakennesuunnittelijana.

Maaperätutkimuksia voidaan tehdä ympärivuoden, eli maaperätutkimukset onnistuu hyvin talvella, kesällä, keväällä ja syksyllä. Vuodenajat ovat vain pieni tekemisen muutos meidän toimesta, asiakkaalle se ei tuota mitään vaikeuksia. Olemme asiantuntijoita tällä alalla ja palvelemme jokaista asiakasta, kuunnellen tarpeet ja löytäen niihin sopivat ratkaisut. Meidän maaperätutkimus asiakkaana, sinun ei tarvitse kuin vain olla meidän yhteisellä asiantuntijamatkalla mukana. 

Kalustonamme toimii GM50 GT- kairavaunu ja mittaukset suoritamme Trimblen S- ja R-sarjan mittalaitteilla. Kalustomme huolletaan ja kalibroidaan alan standardien mukaisesti. Henkilöstöllämme on vankka ammattitaito ja kokemus maaperätutkimusten suorittamisesta. Toteutamme maaperätutkimuksia haasteellisiin kohteisiin myös maatutkaluotauksella yhteistyössä Geo-Work Oy:n kanssa.

Suurempiin rakennushankkeisiin toteutamme rakennettavuusselvitykset ja pohjarakennesuunnittelun maaperätutkimuksineen tai ilman. Näissä kohteissa voimme tarvittaessa toimia myös geoteknisenä valvojana ja vastuullisena pohjarakennesuunnittelijana.  Maavakiolta on myös mahdollisuus saada kohteille kuivatusratkaisujen suunnittelupalvelut.

Sanasto ja usein kysyttyä!

Pohjatutkimus = Maaperätutkimus

Pintavaaitus = Maaston korkeussuhteiden mittaus, kts. yllä.

Laserkeilausaineisto = 

Perustamistapalausunto = Lausunto, jossa todetaan mm. maaperän ominaisuuksia ja ensisijainen perustamistapa.

Mittahenkilö = Kartoittaja

Maaperätutkimus = Tutkitaan maaperän ominaisuuksia, kerroksia ja rakenteita.

Painokairaus = Pohjatutkimustapa, jossa kuormitetaan maaperää staattisesti. 

Pohjatutkija eli kairaaja = Pohjatutkija suorittaa tontilla maastotöitä, jotka sisältävät kairaamista. Kairauksia tehdään yleisimmin omakotitalokohteissa 4-6 eri kairapisteen osalta, ja tämä määrä voi vaihdella riippuen siitä, miten rakennukset sijoittuvat tontille ja kuinka monta rakennusta on suunnitteilla. Kairauksilla kerätään maaperän näytteitä, ja samalla tallennetaan tontin korkotiedot pintavaaituskarttaan.

Maastotöiden tuloksien perusteella laaditaan perustamistapalausunto.

GM-50- painokaira = Oiva ja näppärä työkone maaperätutkimukseen. Sitä liikutellaan kohteelta toiselle helposti isommalla telikärryllä. Pituutta painokairalla on 270cm ja kulkuleveyttä maastossa se tarvii 130cm. Kooltaan tätä voisi verrata isompaan mönkijään ja ulkonäöltään pieneen panssarivaunuun. 

Kalliovarmistus = Usein tehdään porakonekairauksella.

Radon = Hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota tulee huoneilmaan maaperästä ja kaivovedestä. Radon aiheuttaa terveyshaittoja rakennuksissa ja siksi sen kulkeutumista rakennuksiin pyritään estämään.

Hulevesi = Sade- ja sulamisvedet, myös rakennusten perustusten kuivatusvedet.

UKK eli usein kysyttyä maaperätutkimukseen liittyen

Maaperätutkimuksen hinta ja siihen vaikuttavat tekijät = 
Miksi et maksaisi vain siitä mitä tarvitset? Tonttisi sijainnista riippuen maaperätutkimuksen hinta vaihtelee sekä mitä tontille ollaan rakentamassa. Hinnoitteluun vaikuttaa rakennuksen koko ja näin ollen kairapisteiden määrä. Omakotitalon kairaukseen tarvitaan yleensä 4-6 kairapistettä. Kairapisteitä tarvitaan yleensä neljä, jotka sijoitellaan asuinrakennuksen nurkkiin sekä muutama piste mahdollista autotallia tai varastorakennusta varten. 

Maaperätutkimuksen pakollisuus = Miksi et varmistaisi miten perustat? Tonttisi sijainnista riippuen maaperätutkimuksen tarve vaihtelee, ja se määräytyy paikallisten rakennusvalvontaviranomaisten säädösten perusteella. Useilla alueilla rakennusvalvonta edellyttää maaperätutkimuksen liittämistä rakennuslupahakemukseen ennen kuin rakennuslupa myönnetään. Tämä varmistaa, että rakentamiseen ryhdytään ottaen huomioon tontin erityiset maaperäolosuhteet, mikä on tärkeää rakennuksen vakauden ja kestävyyden kannalta

Maaperätutkimus tarvitaan = Maaperätutkimus on välttämätön askel, kun suunnitellaan rakennushanketta. Se tarvitaan tontin pohjaolosuhteiden tarkkaan selvittämiseen, mikä auttaa rakennesuunnittelijaa valitsemaan sopivan perustamistavan. Maaperätutkimus on myös avainasemassa tarjouksen saamisessa maanrakennusurakointia varten, sillä se tarjoaa olennaista tietoa maaperän laadusta ja mahdollisista haasteista.

Lisäksi maaperätutkimus on usein edellytys rakennusluvan saamiseksi rakennusvalvonnalta. Rakennusviranomaiset vaativat maaperätutkimuksen tulokset varmistaakseen, että rakennus suunnitellaan ja toteutetaan ottaen huomioon tontin erityispiirteet ja maaperäolosuhteet. Näin varmistetaan rakennuksen turvallisuus, vakaus ja pitkäaikainen kestävyys.

Mitä muuta? Ehdota meille, mitkä sanat tai kysymykset ovat jääneet vielä epäselviksi, kun olet aloittamassa tulevaa projektia.

Pientalokohteet huomio! Olemme solmineet sopimuksen Paytrail:n kanssa, voitte maksaa maaperätutkimuksen nyt myös osamaksulla.