Kantavuusmittaukset

Kantavuusmittaukset ovat väheksytty, tärkeä osa infrahankkeiden ja perustuspohjien laadun valvontaa.  Kantavuusmittaajamme tulevat tekemään riippumattomina laadunvarmistajina kokeet kohteestasi ja raportoivat niiden tuloksista. Läpäisty kantavuusmittaus luo turvaa hankkeesi jatkolle.

Kantavuusmittaajillamme on usean vuoden kokemus mittausten suorittamisesta levykuormitus- ja Loadman -laitteistoilla.

Levykuormituskoe ja Loadman-kevytpudotuspainokoe ovat kaksi erillistä maaperän kantavuuden mittaustapaa, jotka molemmat tähtäävät rakennuslaadun varmistamiseen. Vaikka molemmat menetelmät pyrkivät arvioimaan maaperän kantavuutta ja tiiveyttä, niillä on omat ainutlaatuiset piirteensä ja käyttötarkoituksensa käytännön sovelluksissa.

Levykuormituskoe

Levykuormituskoe on maarakennustöiden laadunvarmistusmenetelmä, joka varmistaa rakenteen kantavuuden ja tiiveyden. Suunnittelija määrittää vaatimukset rakennuskohteelle ja ohjearvot suunnittelija tarkistaa kohteen vaatimusten mukaisesti esimerkiksi Infraryllitä tai Maaryllistä.

Koetta käytetään mittaamaan maaperän kantavuutta ja tiiveyttä asetettujen standardien ja suunnittelijan vaatimusten mukaisesti. Menetelmässä levyä kuormitetaan hallitusti pisteeseen kohdistuvalla voimalla, ja saadut tulokset auttavat varmistamaan, että rakenteen maaperä täyttää tarvittavat tekniset vaatimukset.

Tämä on olennaista rakennusprojektin laadunvarmistuksessa ja suorituskyvyn takaamisessa.

Menetelmä: Koe suoritetaan asettamalla hallitusti teräslevy valmiin pohjan tai rakennetun kerroksen päälle. Levyä kuormitetaan menetelmän mukaisen voiman mukaan ja mitataan maaperän reaktiot kuormitukseen, kuinka paljon levy voimasta painuu. Mittaustulos muutetaan vielä kuormitukseksi / neliölle eli mittayksikköön MPa/m2.

Käyttötarkoitus: Tarkoituksena on mitata maaperän kantavuutta ja tiiveyttä, erityisesti rakenteen perustusten alueella. Menetelmä vaatii tarkkuutta, ja kuormituksen on oltava kontrolloitua.

Koe suoritetaan laatua varmistaen ja ammattilaisen toimesta. 

Loadman-kevytpudotuspainokoe

Menetelmä: Koe suoritetaan pudottamalla standardisoitua teräspainoa maaperän pinnalle.Pudotuksen jälkeen mitataan maaperän reaktiot, kuten painumiset ja muodonmuutokset.

Käyttötarkoitus: Tavoitteena on arvioida pohjan kantavuutta ja sen kykyä tukea rakenteita. Menetelmä on suhteellisen yksinkertainen ja nopea toteuttaa.
Tarjoaa käytännöllisen kenttätestin maaperän kantavuudesta.

Koe suoritetaan laatua varmistaen ja ammattilaisen toimesta.